SKK

Showing all 9 results, including child brands

SKK Là thương hiệu thước đo nổi tiếng tại nhật bản. Chuyên sản xuất và gia công thước đo cuộn chuyên nghiệp cho các thương hiệu nổi tiếng Nhật bản

Dụng cụ cầm tay - DIY

Thước cuộn thép SKK 5.5m LC1955

265.100

Dụng cụ cầm tay - DIY

Thước cuộn thép SKK 5.5m LC2255

278.300

Dụng cụ cải tạo nhà cửa

Thước cuộn thép SKK 5.5m LC2555

315.700

Dụng cụ cải tạo nhà cửa

Thước cuộn thép SKK 7.5m LC2575

415.000
Liên hệ qua Zalo