Kềm cắt cáp KingTTC CS-22

Kềm cắt cáp có tuốt dây KingTTC CS-22 có chốt điều chỉnh lưỡi tuốt dây, lưỡi tuốt dây ngay trên đầu mũi kìm, phù hợp cho công việc cắt hoặc tuốt liên tục

Thông tin hỗ trợ :

Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi
Đặt mua Kềm cắt cáp KingTTC CS-22